0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 31

قطب های ناهمنام آهنربا همدیگر را  . . . .  و قطب های همنام همدیگر را . . . .  می کنند.

2 / 31

زمین لرزه در کدام مناطق زمین خسارت بیشتری ایجاد می کند؟

3 / 31

کدام یک از مواد زیر رنگ مواد را از بین نمی برد؟

4 / 31

وزن یک طالبی 5 کیلوگرمی چند نیوتون است؟

5 / 31

کدام یک از گزینه های زیر از آتشفشان های نیمه فعال کشور هستند؟

6 / 31

برای اندازه گیری جرم از  . . . . و برای اندازه گیری نیرو از . . . . استفاده می کنیم.

7 / 31

توربین های آبی نیروی حرکتی آب را به چه نیرویی تبدیل می کنند؟

8 / 31

منبع اصلی بیشتر انرژی هایی که ما در زندگی مصرف می کنیم چیست؟

9 / 31

چرا برای تهیه کاغذ از گاز کلر استفاده می شود؟

10 / 31

اثر نیروی اصطکاک بر جسم در  . . . جهت حرکت آن است.

11 / 31

چرا برای تهیه کاغذ از نشاسته استفاده می شود؟

12 / 31

مسلمانان در کجا و چه تاریخی به علم کاغذ سازی دست پیدا کردند؟

13 / 31

جنس کدام لایه زمین از آهن و نیکل است؟

14 / 31

چگونه در پژوهش علمی می توانیم نتایج درست تری بدست بیاوریم؟

15 / 31

کدام مورد زیر جزو گازهای مهم خارج شده از دهانه آتشفشان هستند؟

16 / 31

در کارخانه کاغذ سازی بیشتر از کدام فلز استفاده می شود؟

17 / 31

آخرین مرحله در پژوهش علمی چیست؟

18 / 31

واحد اندازه گیری جرم چیست؟

19 / 31

امواج لرزه ای از سنگ های خشک  . . . . . عبور می کند و باعث شکسته شدن آن ها می شود/

20 / 31

ماده اصلی ساخت کاغذ چیست؟

21 / 31

یکای اندازه گیری نیرو چیست؟

22 / 31

چرا برای تهیه کاغذ از پلاستیک استفاده می شود؟

23 / 31

مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم مانند هندوانه را چه می گوییم؟

24 / 31

گیاهان انرژی نور خورشید را از کدام ماده ی برگ دریافت می کنند؟

25 / 31

کدام یک از مراحل ساخت کاغذ تغییر شیمیایی دارد؟

26 / 31

دانشمندان چگونه از اعماق زمین اطلاعات بدست می آورند؟

27 / 31

صد گرم از نوعی کلوچه 125 کیلوکالری انرژی دارد. این مقدار چند ژول انرژی می باشد؟

28 / 31

نیرویی که زمین به اجسام وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد چه نام دارد؟

29 / 31

وقتی براثر باد شدید سقف خانه ای به هوا بلند شود چه نیرویی آن را بالا می برد ؟

30 / 31

کدام یک از مواد زیر طبیعی است؟

31 / 31

کدام لایه زمین حالت جامد ندارد؟

Your score is

0%