آزمون آنلاین علوم ششم ابتدایی

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی + نام مدرسه :

1 / 11

چرا برای تهیه کاغذ از نشاسته استفاده می شود؟

2 / 11

مسلمانان در کجا و چه تاریخی به علم کاغذ سازی دست پیدا کردند؟

3 / 11

چرا برای تهیه کاغذ از گاز کلر استفاده می شود؟

4 / 11

کدام یک از مواد زیر طبیعی است؟

5 / 11

در کارخانه کاغذ سازی بیشتر از کدام فلز استفاده می شود؟

6 / 11

کدام یک از مواد زیر رنگ مواد را از بین نمی برد؟

7 / 11

ماده اصلی ساخت کاغذ چیست؟

8 / 11

کدام یک از مراحل ساخت کاغذ تغییر شیمیایی دارد؟

9 / 11

چرا برای تهیه کاغذ از پلاستیک استفاده می شود؟

10 / 11

چگونه در پژوهش علمی می توانیم نتایج درست تری بدست بیاوریم؟

11 / 11

آخرین مرحله در پژوهش علمی چیست؟

امتیاز شما

0%