آزمون آنلاین علوم ششم ابتدایی – کل کتاب

0%

سلام به دانش آموزان عزیز!

فیلم های ریاضی ششم و آزمون های آنلاین در کانال :

@kelasmx

نام و نام خانوادگی :

1 / 28

کدام یک از مواد زیر طبیعی است؟

2 / 28

محلّ اصلی غذاسازی گیاهان کجاست؟

3 / 28

صد گرم از نوعی کلوچه 125 کیلوکالری انرژی دارد. این مقدار چند ژول انرژی می باشد؟

4 / 28

واحد اندازه گیری جرم چیست؟

5 / 28

زمین لرزه در کدام مناطق زمین خسارت بیشتری ایجاد می کند؟

6 / 28

کدام مورد زیر جزو گازهای مهم خارج شده از دهانه آتشفشان هستند؟

7 / 28

وقتی براثر باد شدید سقف خانه ای به هوا بلند شود چه نیرویی آن را بالا می برد ؟

8 / 28

یکای اندازه گیری نیرو چیست؟

9 / 28

همه ی موجودات زنده از چه چیزی تغذیه می کنند؟

10 / 28

اثر نیروی اصطکاک بر جسم در  . . . جهت حرکت آن است.

11 / 28

چرا در زنجیره غذای موجودات، به گیاهان تولید کننده می گوییم ؟

12 / 28

منبع اصلی بیشتر انرژی هایی که ما در زندگی مصرف می کنیم چیست؟

13 / 28

کدام لایه زمین حالت جامد ندارد؟

14 / 28

قارچ ها بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند و باعث بوجود آمدن . . . . می شوند.

15 / 28

امواج لرزه ای از سنگ های خشک  . . . . . عبور می کند و باعث شکسته شدن آن ها می شود/

16 / 28

وقتی واکسن تزریق می کنیم، گویچه های . . . .  با ساختن  . . . در بدن با میکروب ها مبارزه می کنند.

17 / 28

توربین های آبی نیروی حرکتی آب را به چه نیرویی تبدیل می کنند؟

18 / 28

به یاخته های اطراف روزنه برگ چه می گویند؟

19 / 28

غذاسازی گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید  . . . . .  نام دارد.

20 / 28

مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم مانند هندوانه را چه می گوییم؟

21 / 28

دانشمندان چگونه از اعماق زمین اطلاعات بدست می آورند؟

22 / 28

چگونه در پژوهش علمی می توانیم نتایج درست تری بدست بیاوریم؟

23 / 28

در فتوسنتر  . . . . از هوا گرفته می شود و  . . . . تولید می شود به همین دلیل گیاهان هوا را پاکیزه می کنند.

24 / 28

قطب های ناهمنام آهنربا همدیگر را  . . . .  و قطب های همنام همدیگر را . . . .  می کنند.

25 / 28

در عمل فتوسنتز، روزنه های برگ، چه چیزی را از هوا می گیرند؟

26 / 28

برای اندازه گیری جرم از  . . . . و برای اندازه گیری نیرو از . . . . استفاده می کنیم.

27 / 28

جنس کدام لایه زمین از آهن و نیکل است؟

28 / 28

فتوسنتز چگونه آلودگی هوا را کاهش می دهد؟

Your score is

0%