فیلم آموزش صفحه 7 ریاضی ششم ( عدد نویسی )

فیلم آموزش صفحه 7 ریاضی ششم مربوط به فصل اول ریاضی را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش صفحه 7 ریاضی ششم ( عدد نویسی )