فیلم آموزش صفحه 27 ریاضی ششم ( بخش اول و دوم )

فیلم آموزش صفحه 27 ریاضی ششم را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش صفحه 27 ریاضی ششم ( بخش اول)
فیلم آموزش صفحه 27 ریاضی ششم ( بخش دوم)