فیلم آموزش صفحه 25 ریاضی ششم

فیلم آموزش صفحه 25 ریاضی ششم را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش صفحه 25 ریاضی ششم