فیلم آموزش صفحه 20 و 21 ریاضی ششم ( مرور فصل اول )

فیلم آموزش صفحه 20 و 21 ریاضی ششم ( مرور فصل اول ) را در زیر مشاهده و تمربن کنید.

کلاس تقویتی ریاضی پایه پنجم و ششم ابتدایی در سطح شهر کرج و توسط آموزگار رسمی آموزش و پرورش برگزار می شود.

فیلم آموزش صفحه 20 و 21 ریاضی ششم ( مرور فصل اول )