ریاضی ششم – درصد بخش دوم

0%
62

به نام خدا

پایان


ریاضی ششم - درصد بخش 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 6

یک دقیقه تقریبا چند درصد یک ساعت است؟

2 / 6

کتابی که به قیمت 30/000 تومان خریده شده را به قیمت 33/000 تومان فروخته ایم . در این معامله چند درصد سود کرده ایم؟

3 / 6

در یک رستوران به مبلغ فاکتور 9 در صد مالیات اضافه می شود. اگر مبلغ فاکتور 50/000 تومان باشد چقدر مالیات به آن اضافه می شود؟

4 / 6

کالایی که 100 تومان قیمت دارد را با 30  درصد تخفیف خریده ایم. آن را چند تومان خریده ایم؟

5 / 6

عدد 3 چند درصد عدد 15 است؟

6 / 6

فرزاد 4/5 ( چهار پنجم ) کتابی را خوانده است. او چند درصد کتاب را خوانده است؟

Your score is

0%