آزمون علوم ششم – کل کتاب

0%
36

به نام خدا

پایان


آزمون علوم ششم - کل کتاب

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 30

نیروی اصطکاک در   .    .   .   .   .  جهت حرکت، بر جسم اثر می گذارد.

2 / 30

مواد جامد آتشفشانی از بخش   .  .  .  .  آتشفشان خارج می شوند.

3 / 30

در کدام گزینه قطب های مغناطیسی همدیگر را جذب می کنند؟

4 / 30

وسیله ای که شدت امواج زمین لرزه را ثبت می کند . .  .  .  .  .  نام دارد.

5 / 30

وزن یک طالبی حدود 9 .  .  .  .   است.

6 / 30

نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود چیست؟

7 / 30

کوه های . . . .  و  .  .   .  .  جزو آتشفشان های نبمه فعال می باشند.

8 / 30

چه موقع نیرو ها اثر همدیگر را خنثی می کنند ؟

9 / 30

واکسن چگونه از بدن دفاع می کند؟

10 / 30

در کدام گزینه تمام بیماری های واگیر دار هستند؟

11 / 30

کدامیک از رفتارهای سالم برای حفظ سلامت ماست؟

12 / 30

سد دوم بدن در مقابل ورود میکروب ها چیست؟

13 / 30

منشأ بیشتر آتشفشان ها در کدام لایه زمین است؟

14 / 30

جوهر نمک چه نوع اسیدی می باشد؟

15 / 30

امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت .  .  .  .  .  .  تر عبور می کنند

16 / 30

وسایل ارتباطی امروزه چه برتری هایی دارند؟

17 / 30

به جانورانی مانند سگ، که میکروب ها در بدن آن ها زندگی می کنند چه می گوییم؟

18 / 30

واحد اندازه گیری جرم  .  .   .  . است.

19 / 30

کدام گروه از وسایل ارتباطی امروزی است؟

20 / 30

برای کم کردن اصطکاک کدام مورد انجام می شود؟

21 / 30

در هنگام طوفان، سقف های شیروانی بر اثر کدام نیرو کنده می شوند؟

22 / 30

کدلم یک نیروی غیر تماسی  است؟

23 / 30

نیرویی که زمین به اجسام وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد نیروی جاذبه یا  .  .  . می باشد.

24 / 30

بیماری های واگیر، که از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند چه عاملی دارند؟

25 / 30

بیماری های غیرواگیر بر اثر چه عاملی به وجود می آیند؟

26 / 30

در کدام مورد زیر اگر اصطکاک بیشتر باشد بهتر است ؟

27 / 30

سد اول بدن در مقابل ورود میکروب ها چیست؟

28 / 30

ذخایر نفت و گاز و معادن در کدام لایه ی زمین قرار دارند؟

29 / 30

تشکیل چشمه های آب گرم از فواید  .  .  .  .  می باشد.

30 / 30

ایرودینامیک نوعی طراحی است که مقاومت .  .  .  .  را کم می کند.

Your score is

0%

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *