0%
35

به نام خدا

پایان


آزمون علوم ششم – 3

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 14

به امواجی که بر اثر شکستن ناگهانی سنگ های .  .  .  .  .  .  .  .  .  . هنگام زمین لرزه به وجود می آیند، امواج .  .  .  .  .  .  .  می گویند.

2 / 14

هسته خارجی زمین حالت . . . .  دارد و هسته داخلی زمین حالت . . . . دارد.

3 / 14

هر چه سرعت شهاب سنگ کمتر باشد قطر گودال  .  .  .  می شود.

4 / 14

جوهر نمک چه نوع اسیدی می باشد؟

5 / 14

علی برای سوال تحقیق خود یک فرضیه ساخته است. مرحله بعد باید چه کاری انجام بدهد؟

6 / 14

در مرحله پنجم ساخت کاغذ، رنگ زرد چوب از بین می رود این مرحله  .  .  .  است.

7 / 14

لایه های درونی زمین از نظر ترکیب شیمیایی به ترتیب کدامند؟

8 / 14

وسیله ای که شدت امواج زمین لرزه را ثبت می کند . .  .  .  .  .  نام دارد.

9 / 14

از گاز کلر برای   .  .  .  .  .  .  کاغذ و همچنین از گچ جهت  .  .  .  .  .  .  شدن کاغذ استفاده می شود.

10 / 14

از پلاستیک برای  .  .  .  .  .  .  شدن کاغذ و از نشاسته جهت  .  .  .  .  .  .   کاغذ استفاده می شود.

11 / 14

برای شناسایی اسید ها از .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  استفاده می شود.

12 / 14

ذخایر نفت و گاز و معادن در کدام لایه ی زمین قرار دارند؟

13 / 14

منشأ بیشتر آتشفشان ها در کدام لایه زمین است؟

14 / 14

امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سخت .  .  .  .  .  .  تر عبور می کنند

امتیاز شما

0%

Oloom-3