0%
38

به نام خدا

پایان


آزمون هدیه ها ی آسمانی ششم – 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را وارد نمایید:

1 / 16

پیامبران اوالعزم چه کسانی بودند؟

2 / 16

اصل .  .  .  .  یعنی خداوند، انسان معصومی را برای راهنمایی مردم به پیامبری انتخاب کرده است.

3 / 16

اصول دین اسلام کدامند؟

4 / 16

چرا پیامبران از «مُعجِزِه » استفاده می کردند؟

5 / 16

تبری یعنی  …..

6 / 16

راهپیمایی 13 آبان کدام است؟

7 / 16

تولی چیست؟

8 / 16

توحید یعنی خداوند .  .  .  .  .  .  است و جز او خدایی نیست.

9 / 16

ما معتقدیم که خداوند، جانشینان پس از پیامبر صلّی ا لله علیه و آله را نیز تعیین، و از طریق پیامبر به مردم معرّفی کرده است. این کدام اصل دین است؟

10 / 16

سوره ای در نماز که در آن به توحید و یکتایی خدا اشاره می شود کدام است؟

11 / 16

حضرت محمد ( صلی الله علیه و آله ) فرمودند : جانشین بعد از من علی و بعد از او  . . . . . . .

12 / 16

توحید یعنی

13 / 16

اولین پیامبر خدا .  .  .  .  و آخرین پیامبر .  .  .  .  می باشند.

14 / 16

امام حسین علیه السلام فرمودند : من برای اصلاح امت جدم و . .  .  .  .  .  قیام کرده ام.

15 / 16

کدام مورد امر به معروف است؟

16 / 16

دو امام ما بعد از امام حسین علیه السلام را ( به ترتیب ) نام ببرید :

امتیاز شما

0%

hedieh – 2