تدریس خصوصی ریاضی ششم

آزمون آنلاین اجتماعی ششم – کل کتاب

0%
40

به نام خدا

پایان


آزمون اجتماعی ششم - کل کتاب

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 26

افراد ماهر در کشاورزی کدام یک از عوامل کشاورزی هستند؟

2 / 26

کدام مورد زیر، بیش از بقیه انرژی تولید می کند؟

3 / 26

تولید انبوه لباس چگونه است؟

4 / 26

سال 370 هجری که زمان تولد ابن سینا است در کدام قسمت خط زمان قراردارد؟

5 / 26

جزایر ایرانی ابوموسی و کیش در کجا قرار دارند؟

6 / 26

کدام یک جزو مهمترین نیازهای ماست؟

7 / 26

فرمانده شجاع سپاه خرمشهر در زمان حمله صدام چه کسی بود؟

8 / 26

وقتی کسی از شما کاری را می خواهد که به نظر شما نادرست است باید چه کنید؟

9 / 26

برای آزادی خرمشهر کدام نیروی مردمی به کمک ارتش و سپاه آمد؟

10 / 26

بیشتر برق ما از طریق سوزاندن کدام مورد است؟

11 / 26

چه موقع از فکر و تجربه دیگران استفاده می کنیم ؟

12 / 26

در کدام بخش اصفهان بناهای باشکوهی مانند مسجد امام(ره) قرار دارد؟

13 / 26

انبار نفت جهان کجاست؟

14 / 26

امیر کبیر و میرزا کوچک خان با چه موردی مبارزه کردند؟

15 / 26

انرژ ی های نو (قابل تجدید) تمام نمی شوند و همواره می توان از آنها استفاده کرد؛ مانند : . . . . . .

16 / 26

گندم در کدام استان های ما کشت می شود؟

17 / 26

همه ی تصمیماتی که ما می گیریم ممکن است نتایج . .  .  .  .  یا .  .  .  .  .  داشته باشند.

18 / 26

صفویان چگونه امنیت را در را ه ها و
شهرها برقرار کردند؟

19 / 26

کوتاه ترین مرز ایران با کدام کشور همسایه است؟

20 / 26

از روی .  .  .  .  .   هر تصمیم می فهمیم که آن تصمیم، خوب بوده یا بد.

21 / 26

غذای اصلی مردم ما از .    .    .    .    .  و   .    .    .    .    .  می باشد.

22 / 26

یکی از گرانترین غذ اهای جهان خاویار است که به مروارید سیاه مشهور است این محصول در کجا بیشتر وجود دارد؟

23 / 26

مهم ترین علتّ پیشرفت علمی مسلمانان چه بود؟

24 / 26

چه عواملی موجب آغاز استعمارگری اروپاییان شد؟

25 / 26

بخش وسیعی از کشو ر ما در منطقه ی  . . . . . . و . . . . .  قرار دارد.

26 / 26

ایران از طریق خلیج فارس با کدام کشور همسایه است؟

Your score is

0%