فیلم های آموزشی رایگان

سلام به همه!

شما دانش آموزان ابتدایی می توانید فیلم های آموزشی ریاضی ( ابتدایی ) را در کانال ما مشاهده نمایید:

—kelasmx — — @picoriazi@—

( بخش پذیری) :

کلاس خصوصی و مجازی ریاضی ابتدایی کرج

جمع کسر ها با مخرج مساوی:

جمع کسر ها با مخرج مساوی پیکو

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی کرج

بخش پذیری اعداد:

بخش پذیری اعداد

ادامه فیلم های آموزشی ریاضی ابتدایی :

روی هر موضوع کلیک کنید:

ضرب کسرها 1

ضرب کسر ها 2

تقسیم کسر ها 1

تقسیم کسر ها 2