درباره

سلا م به همه!

این سایت با هدف اطلاع رسانی در باره کلاس های ( تدریس خصوصی  و تقویتی ریاضی ابتدایی ) فعالیت می کند.
موسس این سایت آموزگار رسمی آموزش و پرورش ابتدایی می باشد.
کلاس های ( گروهی و خصوصی ) تقویتی ریاضی:
ویژه دوره دوم ابتدایی در کرج و تهران.

پایه های چهارم، پنجم وششم

کلاس تقویتی ریاضی ابتدایی

کلاس خصوصی ریاضی ابتدایی کرج