0%
83

به نام خدا

پایان


آزمون املا ی ششم – 2

سلام به همه دانش آموزان !

با آرامش و دقت پاسخ دهید.

 

آزمون های آنلاین ریاضی ششم همراه با پاسخ صحیح در کانال:

kelasmx@

www.riazima.ir

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید:

1 / 9

املای کدام گروه از کلمات صحیح می باشد؟

2 / 9

در کدام گزینه زیر هم خانواده کلمه بهار درست نوشته شده؟

3 / 9

املای کدام گروه از کلمات درست نوشته شده؟

4 / 9

املای کدام جمله درست می باشد؟

5 / 9

املای کدام جمله درست می باشد؟

6 / 9

املای کدام گروه از کلمات صحیح نمی باشد؟

7 / 9

در کدام گزینه هم خانواده کلمه آسان درست نوشته شده ؟

8 / 9

در متن زیر کدام کلمه اشتباه می باشد؟


اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افذاید اندر دل.

9 / 9

کدام مصرع شعر مادر درست نوشته شده است؟

امتیاز شما

0%

آزمون املای ششم – 2